นานาสาระ


การตกแต่งเสื้อผ้า

ในการจัดทำเสื้อกลุ่ม เสื้อกิจกรรม   โดยทั่วไป  ส่วนใหญ่ลูกค้า จะรู้จักการตกแต่งอยู่ 2 ชนิด  คือ การปัก ( Embroidery )   และการสกรีน (Silk Screen )   แต่ในความเป็นจริงแล้ว   มีการตกแต่ง  การตกแต่งเสื้อผ้า มีการตกแต่งที่หลากหลายกว่าที่รับรู้กันมากมาย   ดังตัวอย่างต่อไปนี้