เลือกขนาดเสื้อและจำนวน ตามความต้องการของคุณ


* ขนาดโดยประมาณ หน่วยวัดเป็นนิ้ว (Inch) *
** หากไม่แน่ใจไซส์ แจ้งน้ำหนัก ส่วนสูง ให้ทางเรากะไซส์ได้ค่ะ **
* แจ้งความ *
** ราคาปกติ จะเปลี่ยนแปลงไปตามราคาวัตถุดิบ การตกแต่งและการแข่งขัน ซึ่งไม่เท่ากันในแต่ละช่วงเวลา **