1. เลือกเนื้อผ้า ตามการใช้งานของคุณ


เปรียบเทียบคุณสมบัติของผ้า


ชนิดผ้า poly cotton ระบายอากาศ ซับเหงื่อ สีสด ความนุ่ม คงตัว ขุยผ้า ราคา
จุติ TK 100 - น้อย น้อย ดี น้อย ดีมาก มาก ถูก
kmc 100 - น้อย น้อย ดี ปานกลาง ดีมาก น้อย ค่อนข้างถูก
จุติ TC 50 50 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง
mc 50 50(Micro) ดี ดี ดี ดี ดี น้อย ค่อนข้างสูง
cvc 20 80 ดี ดี ปานกลาง ดี ปานกลาง น้อย ค่อนข้างสูง
Hydrotech ผ้า2 ชิ้น ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี น้อย สูง
Cotton 0 100 ดี ดี ปานกลาง ดี น้อย น้อย ปานกลาง